QC050

יום שני, 10 מרץ 2014 by
מיכל QC050 מדלף

מרכז איכות למכולות

מרכז איכותי המשמש בייצור מכולות (עד 30 ליטר).
היחידה מסוגלת לבצע בדיקת דליפת דעיכת דעיכה, ידית חסימת בקרת נשא ובדיקת משקל.

QC055

יום שישי, 08 יולי 2016 by
מכולה QC055 מדליפת בדיקות שמורות

מרכז איכות למכולות

מרכז איכותי המשמש בייצור מכולות (עד 30 ליטר).
היחידה מסוגלת לבצע בדיקת דליפת דעיכת דעיכה, ידית חסימת בקרת נשא ובדיקת משקל.

QC060

יום שני, 10 מרץ 2014 by
בודק דליפת תוף ובודק משקל

מרכז איכות לחביות

מרכז איכותי המשמש בייצור חביות.
היחידה מסוגלת לבצע בדיקת דליפת דעיכת דעיכה, ידית חסימת בקרת נשא ובדיקת משקל.

למעלה

שכחת את הפרטים שלך?