DC100

יום רביעי, 12 במרץ 2014 by
DC100 - גוזם כיפה ספין

גוזם כיפת ספין לראשים אבודים עגולים (כיפות) - גרסה קצרה

גוזם כיפת הספין הזה חותך ראשים אבודים עגולים (= כיפות אבודות) מבקבוקים. על ידי זמירה של כיפה אבודה, תוכלו להכין בקבוקים עם צוואר נמוך יותר ולחסוך בחומר. לראשים בגודל של עד 80 מ"מ.

DC150

יום רביעי, 12 במרץ 2014 by
DC150 - גוזם ספין לראשים אבודים עגולים - גרסה ארוכה

גוזם ספין לראשים אבודים (כיפות) - גרסה ארוכה

גוזם הסחרור הזה חותך ראשים אבודים עגולים (= כיפות אבודות) מבקבוקים. על ידי זמירה של כיפה אבודה, תוכלו להכין בקבוקים עם צוואר נמוך יותר ולחסוך בחומר. עבור ראשים בקוטר 80 מ"מ.

DC200

יום רביעי, 12 במרץ 2014 by
DC200 - מכונת חיתוך לראשים שאינם עגולים

מכונת חיתוך לראשים שאינם עגולים

מכונת חיתוך זו חותכת צווארים בקבוקים, מרובעים, מלבניים… (ראשים אבודים): צורות "מוזרות", לא מעגליות. פרופילים שונים זמינים.

DC300

יום רביעי, 12 במרץ 2014 by
DC300 - יחידת זמירה בצוואר ראש יחיד

יחידת זמירה בצוואר ראש יחיד

יחידת חיתוך צוואר זו עם צוואר בקבוקי רב שכבתי עם ראש. מבטיח צוואר שטוח ומושלם ללא עקבות. צוואר תמיד במצב קבוע. נשלט לחלוטין על סרוו.

DC302

יום חמישי, 26 מרץ 2020 by
DC302 - יחידת גיזום צוואר ראש תאומה

יחידת גיזום צוואר עם ראש תאום

יחידת גיזום צוואר זו עם 2 ראשים גוזמים צווארי בקבוקים רב שכבתיים. מבטיח צוואר שטוח ומושלם ללא עקבות. צוואר תמיד במצב קבוע. נשלט לחלוטין על סרוו.

DC401

יום רביעי, 26 במרץ 2014 by
DC401 - חותך לייזר

חותך לייזר

חותך לייזר זה יכול לבצע גזירת לייזר של בקבוקי PET, PP, HDPE ... עגולים. יכול לחתוך את כל עובי הקיר! מהירויות של עד 8000 BPH לכל ראש לייזר. מיצוי אדים.

DC828

יום חמישי, 11 בפברואר 2021 by
DC828 - גוזם סיבובי במהירות גבוהה לכיפות אבודות עגולות

גוזם כיפת סיבוב במהירות גבוהה

גוזם כיפת ספין סיבובי במהירות גבוהה לבקבוקים עם כיפה אבודה עגולה. יכול לקצץ ראשים בקוטר צוואר עד 80 מ"מ. גוף הבקבוק יכול להיות בכל צורה: עגול, סגלגל, מרובע, ... מהירות: עד 30.000 BPH.

DDR200

יום חמישי, 13 מרץ 2014 by
DDR200 - יחידת ניקוב לתופי טבעת L

יחידת ניקוב

יחידת ניקוב זו מנקבת חורי ניקוז בטבעת העליונה של תופי טבעת L (חביות).
מונע דליפות, מכיוון ששום קידוח אינו מעורב! כמו כן, אין גרוטאות קידוח מפלסטיק.
ניתן להשתמש בשילוב עם מרכז האיכות QC060 שלנו.

למעלה

שכחת את הפרטים שלך?