DC300

יום רביעי, 12 במרץ 2014 by
DC300 - יחידת זמירה בצוואר ראש יחיד

יחידת זמירה בצוואר ראש יחיד

יחידת הגיזום הצוואר הזו עם צוואר ראש עם חיתוך צוואר בקבוקים רב שכביים. מבטיח צוואר שטוח ומושלם ללא עקבות מתיזים. הצוואר תמיד במצב קבוע. מבוקר סרוו לחלוטין.

DC302

יום חמישי, 26 מרץ 2020 by
DC302 - יחידת גיזום צוואר ראש תאומה

יחידת גיזום צוואר עם ראש תאום

יחידת הגיזום הצוואר הזו עם שני ראשים גוזרת את צוואר הבקבוקים הרב שכביים. מבטיח צוואר שטוח ומושלם ללא עקבות מתיזים. הצוואר תמיד במצב קבוע. מבוקר סרוו לחלוטין.

למעלה

שכחת את הפרטים שלך?