DBB100

יום רביעי, 08 אפריל 2020 by
DBB122 - מכונת ערימה לתיק

מכונת ערימה לתיק

מכונת הערמה של תיק זה היא יחידה קומפקטית מאוד, שמתאימה מאחורי הבייגר המיועד. הוא מקבל שקיות מהכובס ומעביר אותם כלפי מעלה. יש לו עמדות ערמה רבות. חוסך עבודה ומרחב.

DBB122

יום רביעי, 08 אפריל 2020 by
DBB122 - מערם תיקים

מערם תיק

מכונת הערמה של תיק זה היא יחידה קומפקטית מאוד, שמתאימה מאחורי הבייגר המיועד. הוא מקבל שקיות מהכובס ומעביר אותם כלפי מעלה. יש לו עמדות ערמה רבות. חוסך עבודה ומרחב.

DBC202

יום רביעי, 19 במרץ 2014 by
DBC202 - מסוע חיץ

מסוע חוצץ

מסוע החוצץ הופך את הקו לחסין מפני עצירות מיקרו. זה פותר בעיות תיוג כמו הצטמקות בקבוקים, סריקת טרקים, עצירות תכופות. מגביר את היעילות של קו האריזה שלך. אתה יכול לעבור בין קירור למאגר.

DBT232

יום רביעי, 19 במרץ 2014 by
DBT232 - טבלת מאגר

שולחן חוצץ - אוטומטי לחלוטין

טבלת החיץ הופכת את הקו לחסין בפני עצירות מיקרו: עצירה במכונות זמירה, תוויות ... מגביר את היעילות של קו האריזה שלך. משמש בין דפוס מכה וקווי מילוי.

DCT212

יום חמישי, 29 מרץ 2018 by
DCT213 - טבלת קירור וחיץ

שולחן קירור ומאגר - להפעלה דו-צדדית

טבלת הקירור והאגר פותרת בעיות קירור וחוצץ בעיצוב מכה. נמנע מעצירת קו במכונות / תוויות זמירה ונמנע מבועות. מסוע חוצץ: רוחב 1200 מ"מ, אורך 4000 מ"מ. מגביר את היעילות של קו האריזה שלך.

DCT213

יום חמישי, 29 מרץ 2018 by
DCT213 - שולחן קירור וחיץ

שולחן קירור ומאגר - להפעלה דו-צדדית

טבלת הקירור והאגר פותרת בעיות קירור וחוצץ בעיצוב מכה. נמנע מעצירת קו במכונות / תוויות זמירה ונמנע מבועות. מסוע חוצץ: רוחב 1400 מ"מ, אורך 4000 מ"מ. מגביר את היעילות של קו האריזה שלך.

למעלה

שכחת את הפרטים שלך?