DBT232

יום רביעי, 19 במרץ 2014 by
DBT232 - טבלת מאגר

שולחן מאגר - אוטומטי לחלוטין

טבלת המאגר הופכת את הקו לחסין מפני עצירות מיקרו: עצירות במכונות זמירה, תוויות ... מגדילה את היעילות של קו האריזה שלך. משמש בין קווי יציקה ומילוי.

למעלה

שכחת את הפרטים שלך?