DBT232

יום רביעי, 19 במרץ 2014 by
DBT232 - טבלת מאגר

שולחן חוצץ - אוטומטי לחלוטין

טבלת החיץ הופכת את הקו לחסין בפני עצירות מיקרו: עצירה במכונות זמירה, תוויות ... מגביר את היעילות של קו האריזה שלך. משמש בין דפוס מכה וקווי מילוי.

למעלה

שכחת את הפרטים שלך?