DBL200

יום שלישי, 14 במרץ 2017 by
DBL200 - מעלית בקבוקים

מעלית בקבוקים

מעלית בקבוקים זו מרימה בקבוקים לרמה גבוהה יותר על קווי העברת בקבוק. זה יכול להעביר את הבקבוקים למעלה ולמטה מעל סמטה, או להזיזם למפלס רצפה אחר. באמצעות שני מסועים אחיזה בצד עם רוחב מתכוונן.

ELV122

יום שישי, 14 במרץ 2014 by
ELV122 - מעלית תיק

מעלית תיק

מעלית התיקים מרימה תיקים לרמה גבוהה. זה שימושי בשורות גדולות המפוצלות למספר שורות, בהן הטיפול בתיקים יכול להוות בעיה. בדרך זו, אתה זקוק רק למנהרה / מזרן מתכווץ למכונות מרובות.

מתויג תחת: ,
למעלה

שכחת את הפרטים שלך?