DSW200

יום רביעי, 26 במרץ 2014 by
DSW200 - מתג מסלול 1 לשני נתיבים

מתג מסלול - 1 לשני נתיבים

מתג נתיב זה מחלק קו נכנס נכנס לשני קווים יוצאים. בדרך זו אתה מקבל את מהירות הבקבוק המתאימה (לא יעלה על מהירות הבקבוק המרבית לכל נתיב).

DSW600

יום רביעי, 26 במרץ 2014 by
DSW600 - מתג מסלול מהיר 1 ל 6 נתיבים

מחליף נתיבים במהירות גבוהה - 1 ל 6 נתיבים

מתג נתיב זה מחלק קו נכנס נכנס ל 1 קווים יוצאים. בדרך זו אתה מקבל את מהירות הבקבוק המתאימה (לא יעלה על מהירות הבקבוק המרבית לכל נתיב). מהירות כוללת: 6–30K BPH!

למעלה

שכחת את הפרטים שלך?