DFS010

יום רביעי, 26 במרץ 2014 by
DFS010 - סילו גמיש - חצי גובה - שקע עליון

ממגורה גמישה - חצי גובה - מוצא עליון

הסילואים מיועדים לאחסון מוצרים בצורה צפופה.
ליחידה זו גובה מזרן וחצי אחסון של 1.2 מ"ק.

מתויג תחת:

DFS100

יום רביעי, 26 במרץ 2014 by

ממגורה גמישה - גובה מלא - מוצא עליון

הסילואים מיועדים לאחסון מוצרים בצורה צפופה.
ליחידה זו גובה מזרן מלא ויכולת אחסון של 2.7 מ"ק.

מתויג תחת:

DFS150

יום שני, 10 מרץ 2014 by
DFS150 - מערכת סילואו גמישה - גובה מלא - שקע בסיס

ממגורה גמישה - גובה מלא - מוצא בסיס

הסילואים מיועדים לאחסון מוצרים בצורה צפופה.
ליחידה זו גובה מזרן וחצי אחסון של 2.5 מ"ק.

מתויג תחת:

DPB100

יום שני, 10 מרץ 2014 by
DPB100 - תיבת מזרן

תיבת פלטות

בעזרת קופסת משטחים זו תוכלו לערום משטחים בגובה מלא: לבקבוקי אריזה לכביסה, או לערום בקבוקים בשקיות. ועדיין לשמור על בקבוקים ושקיות מוגנים מבלי להעלות את העלויות. חיסכון במקום!

מתויג תחת: ,

DPR200

יום רביעי, 22 בינואר 2020 by
DPR200 - רובוט הרכבה של משטחי קרטון

רובוט הרכבה מזרן

רובוט הרכבת משטחים זה מאפשר לך לייצר משטחי קרטון משלך בקצב של 10 עד 30 חתיכות לשעה. יכול ליצור את כל סוגי המשטחים - עד 56 מ"מ (1422 ") מרובע.

מתויג תחת: ,

DSS001

יום רביעי, 26 במרץ 2014 by
DSS001 - מסגרת ריכוז למגורות גמישות

מסגרת ריכוז לסילו גמיש

מסגרת ריכוז זו עבור ממגורות גמישות מבטיחה כי המפעילים ימקמו את הסילו במקום הנכון בייצור, פשוט על ידי הצבתו בין שתי הפינות.

DSS010

יום רביעי, 26 במרץ 2014 by
DSS010 - תחנת טעינה למגואיות גמישות

תחנת טעינת בקבוקים ריקה עם אפשרות קירור למגורות גמישות

תחנת העמסה / קירור הריקה הזו של בקבוק למגורות גמישות נמנעת מעיוות של בקבוק תרמי, על ידי הנשמת אוויר קריר בסילו.

מתויג תחת:

DSS050

יום רביעי, 26 במרץ 2014 by
DSS050 - תחנת פריקה עבור ממגורות גמישות

תחנת פריקת בקבוק ריקה לסילו גמיש

תחנת פריקה זו פורקת ממגורות גמישות (עם שקע בסיס - DFS150) לפח ההזנה של מתקן בקבוק. הפעלה אוטומטית לחלוטין. זמין בתנוחות סילו 1 ו -2.

למעלה

שכחת את הפרטים שלך?