DSC054

יום שישי, 10 פבואר 2017 by
DSC054 - ציפוי ריסוס מראש

הכן מערכת ריסוס מראש

מצע ריסוס זה עם 4 ראשים מורכב מעל לפח הזרימה של הטפסים הקדמיים. זה מרסס ציפוי על הטפסים לפני שהם נופלים לפח.

DSC100

יום רביעי, 19 במרץ 2014 by
DSC100 - ציפוי ריסוס בקבוקים

ציפוי ריסוס בקבוקים

ציפוי ריסוס זה מרסס ציפוי אנטי סטטי על בקבוקי PET כדי למנוע בעיות בקווי המילוי והאריזה, כמו חסימת בקבוק ושפשוף. מהירויות של עד 7.000-10.000 BPH.

DSC200

יום רביעי, 29 אפריל 2020 by
DSC100 - ציפוי ריסוס בקבוקים

ציפוי ריסוס בקבוקים במהירות גבוהה

ציפוי ריסוס זה מרסס ציפוי אנטי סטטי על בקבוקי PET בכדי למנוע בעיות בקווי המילוי והאריזה, כמו חסימת בקבוק ושפשוף. מהירויות של +26.000 BPH.

למעלה

שכחת את הפרטים שלך?