DCI100

יום שני, 13 אוקטובר 2014 by
מערכת חזון כלכלית קומפקטית

מערכת חזון כלכלית קומפקטית

היא מערכת ראייה כלכלית קומפקטית, המיועדת למקם מעל מסוע קיים. זה יאפשר לך לבדוק מידות בקבוק, כתמים שחורים, ovality, גרוטאות, עיוות בקבוקים, צבעים וכו '.
ניתן להשיג עד 4 מצלמות מקסימום מרזולוציות שונות, עד 12MB.

DCI200

יום שני, 13 אוקטובר 2014 by
תמונת מכונת DCI200

מערכת ראייה מתקדמת

היא מערכת ראייה מתקדמת, המיועדת להשתלב בפסי ייצור. זה יאפשר לך לבדוק מידות בקבוק, כתמים שחורים, ovality, גרוטאות, עיוות בקבוקים, צבעים, וכו '.
ניתן להשיג עד 8 מצלמות מקסימום מרזולוציות שונות, עד 12MB.

DCI250

יום רביעי, 01 אפריל 2020 by

מערכת ראייה במהירות גבוהה

היא מערכת ראייה במהירות גבוהה, המיועדת להשתלב בפסי ייצור. זה יאפשר לך לבדוק מידות בקבוק, כתמים שחורים, ovality, גרוטאות, עיוות בקבוקים, וכו '

DCI300

יום רביעי, 01 אפריל 2020 by

מערכת ראייה מתקדמת למכולות

היא מערכת ראייה מתקדמת, המיועדת להשתלב בפסי ייצור. עיצוב מיוחד לבדיקת ג'ריקנים בנפח של עד 10 ל '.

למעלה

שכחת את הפרטים שלך?