DBB100

יום רביעי, 08 אפריל 2020 by
DBB122 - מכונת ערימה לתיק

מכונת ערימה לתיק

מכונת הערמה של תיק זה היא יחידה קומפקטית מאוד, שמתאימה מאחורי הבייגר המיועד. הוא מקבל שקיות מהכובס ומעביר אותם כלפי מעלה. יש לו עמדות ערמה רבות. חוסך עבודה ומרחב.

DBB122

יום רביעי, 08 אפריל 2020 by
DBB122 - מערם תיקים

מערם תיק

מכונת הערמה של תיק זה היא יחידה קומפקטית מאוד, שמתאימה מאחורי הבייגר המיועד. הוא מקבל שקיות מהכובס ומעביר אותם כלפי מעלה. יש לו עמדות ערמה רבות. חוסך עבודה ומרחב.

למעלה

שכחת את הפרטים שלך?