DCT212

יום חמישי, 29 מרץ 2018 by
DCT213 - שולחן קירור וחיץ

שולחן קירור וחיץ - להפעלה דו צדדית

טבלת הקירור והמאגר פותרת בעיות קירור וחיץ במצוקה. מונע עצירות קו במכונות זמירה / תיוג ומונע בועות. מסוע חוצץ: רוחב 1200 מ"מ, אורך 4000 מ"מ. מגביר את היעילות של קו האריזה שלך.

DCT213

יום חמישי, 29 מרץ 2018 by
DCT213 - שולחן קירור וחיץ

שולחן קירור וחיץ - להפעלה דו צדדית

טבלת הקירור והמאגר פותרת בעיות קירור וחיץ במצוקה. מונע עצירות קו במכונות זמירה / תיוג ומונע בועות. מסוע חוצץ: רוחב 1400 מ"מ, אורך 4000 מ"מ. מגביר את היעילות של קו האריזה שלך.

למעלה

שכחת את הפרטים שלך?