DBC202

יום רביעי, 19 במרץ 2014 by
DBC202 - מסוע חיץ

מסוע חוצץ

מסוע החוצץ הופך את הקו לחסין מפני עצירות מיקרו. זה פותר בעיות תיוג כמו הצטמקות בקבוקים, סריקת טרקים, עצירות תכופות. מגביר את היעילות של קו האריזה שלך. אתה יכול לעבור בין קירור למאגר.

למעלה

שכחת את הפרטים שלך?